Show & work pagina van

Chinouk out of indian red apache

 
   
  Show resultaten: jeugdklasse

29-03-03 leiden: 2e uitmuntend

04-05-03 Goes: 1e uitmuntend

07-06-03 Arnhem: 1e zeer goed

  Show resultaten: openklas

31-08-03 rotterdam: 3e uitmuntend

07-12-03 winner A'dam: 2e zeer goed

   
 
  Puppy cursus: 2e plaats met 122 punten

"Cynophilia"Gehoorzame Hond (GH): Geslaagd met 17 punten

EG clubexamen: 1e plaats met 150 punten

GGb clubexamen: Zeer Goed  met 252 punten

"Cynophilia" G&G B: 3e plaats Zeer Goed met 245 1/2 punten

  Gehoorzame Hond Diploma van Chinouk Chinouk haar GG-B diploma